Dotacja na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych,

przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej

Na co?

Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców.

Dla kogo?

Dla Stowarzyszeń Ogrodowych ROD (Zarząd).

UWAGA! Brak możliwości wnioskowania przez indywidualnych użytkowników ROD.

Kwota dotacji

do 20 000 zł.

Termin

Wnioski  należy składać w dniach od 15 lutego 2024 roku od godz. 8:00 do 15 marca 2024 roku do godz. 15:00.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać: 

  • bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska , ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno, 
  • poprzez ePUAP,
  • pocztą tradycyjną wysyłając dokumenty na adres Urząd Miasta Leszna, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno.


Wzory wniosków i załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania. 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Pliki do pobrania