Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

Maciej Grabianowski

Podlegają mu następujące wydziały:

  • gospodarki nieruchomościami,
  • gospodarki lokalowej,
  • ochrony środowiska,
  • rozwoju,
  • edukacji,
  • kultury i sportu,
  • Biuro Gospodarki Komunalnej 
  • Centrum Informacji Turystycznej.