Budowa i wyposażenie przedszkola przy ul. Henrykowskiej

Opis projektu

Budowa i wyposażenie przedszkola, o powierzchni użytkowej ponad 1100m2, wraz z zagospodarowaniem terenu w Lesznie przy ul. Henrykowskiej 1, przeznaczonego dla 125 dzieci. W obiekcie dla każdego oddziału powstaną sale lekcyjne, szatnie, magazyny oraz łazienki. Znajduje się tam też kuchnia z zapleczem i jadalnią oraz sala gimnastyczna i sale do zajęć indywidualnych. Budynek zastąpi obecny niefunkcjonalny i kosztochłonny obiekt P-la nr 12 przy ul. Czarnoleskiej 1 w Lesznie.

 

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej. Istotnym celem realizowanej inwestycji jest również poprawa bazy przedszkolnej. Budowa nowego przedszkola stanowi pilną potrzebę z uwagi na stan techniczny budynku obecnego przedszkola.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie infrastruktura wychowania przedszkolnego. Poprawi się poziom prawidłowego rozwoju psychoruchowego oraz przebiegu wychowania i kształcenia dzieci, zwiększy się poziom bezpieczeństwa dzieci.

 

Okres realizacji projektu

Wrzesień 2021 - grudzień 2022

 
Całkowita wartość projektu


12 950 000,00 zł

 
Kwota dofinansowania


7 000 000,00 zł