Plan dyżurów radnych

Radni Rady Miejskiej Leszna dyżurują od wtorku do piątku w godz. 14.30 - 15.30 w Biurze Rady Miejskiej Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, I piętro, pokój nr 14.

Poniżej, w plikach do pobrania, znajduje się aktualny harmonogram dyżurów na wrzesień, październik i listopad 2022 r. oraz na grudzień 2022 r. i styczen, luty 2023 r.

Nadal z Radnymi można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej. Pisać można na adres biura Rady: rada@leszno.pl  lub do poszczególnych Radnych, których adresy znajdują się na stronie w zakładce Radni VIII kadencji.

 

Pliki do pobrania