Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ w Lesznie realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. J. Korczaka 5. Szczegółowe informacje na stronie MOPR dostępnej pod adresem http://moprleszno.pl/ 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie właściwego ministerstwa dostępnej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus