Leszczyńska Teleopieka

Program „Leszczyńska Teleopieka” przyjęty został uchwałą nr XXXVI/449/2017 przez Radę Miejską Leszna dnia 31 maja 2017r. Skierowany jest do osób starszych oraz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub czasowo chorych, które wymagają stałego dozoru, a także osób niesamodzielnych pozostających bez opieki.

Zgłoszenia do Programu „Leszczyńska Teleopieka” przyjmowane są w biurze Zespołu
ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1 pok. nr 3.

Tel.: 661 213 131

e-mail: ngo@moprleszno.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, który koordynuje to zadanie, pod adresem: https://moprleszno.pl/przyciski-zycia 

Pliki do pobrania