Rehabilitacja dla seniorów

Urząd Miasta Leszna podpisał umowę na realizację programu rehabilitacji seniorów. Usługi świadczy Medicare Polska (ZOZ Rehabilitacyjny „Niezapominajka”, ul. Jana Ostroroga 8A, 64-100 Leszno). Mogą z nich skorzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz są zameldowane w Lesznie na pobyt stały lub czasowy.

 

Program rehabilitacji zakłada serię 20 zabiegów, z których co najmniej 10 to zabiegi fizykoterapeutyczne. Pozostałe zabiegi są z zakresu kinezyterapii. O doborze zabiegów decyduje lekarz podczas pierwszej wizyty, zapewnionej również w ramach programu finansowanego przez Miasto Leszno. Fakt korzystania z programu rehabilitacji seniorów Miasta Leszna w latach ubiegłych nie dyskwalifikuje z udziału w nim w roku 2024.

Aby skorzystać z programu należy skontaktować się z Medicare Polska telefonicznie pod numerem 515 036 195.