Program Wykrywania Boreliozy

Urząd Miasta Leszna informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców miasta Leszna z programu profilaktyki zdrowia pn „Program wykrywania boreliozy”.

W ramach realizacji programu, można bezpłatnie skorzystać z badań laboratoryjnych w celu wykrycia boreliozy. Z programu mogą skorzystać osoby zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terenie miasta Leszna bez względu na wiek.

W przypadku uzyskania wyniku dodatniego lub wątpliwego testu ELISA zostanie przeprowadzone badanie dodatkowe metodą Western Blot w celu potwierdzenia.

Program w całości finansowany jest z budżetu Miasta Leszna.

Czym jest borelioza:

Borelioza, nazywana również chorobą z Lyme, przenoszona jest na człowieka i inne zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Zakażenie następuje poprzez ślinę lub wymiociny kleszcza. Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową, która dotyka człowieka. Jest to wieloukładowa choroba zakaźna, którą wywołują bakterie należące do krętków. Po raz pierwszy borelioza została zdiagnozowana w USA, w mieście Lyme w 1975 roku. Choroba ta jest roznoszona przez ok. 30% kleszczy. Bardzo często ugryzienie przez kleszcza jest dla człowieka bezbolesne, ponieważ wydziela on substancję znieczulającą skórę. Niektóre objawy boreliozy mają mało charakterystyczny przebieg i pojawiają się nieco później od ugryzienia przez kleszcza. Utrudnia to bardzo ich rozpoznanie i odpowiednio wczesne wdrożenie leczenia. Nie ma też wyraźnej granicy podczas występowania boreliozy wczesnej, rozsianej czy późnej.

Diagnostykę serologiczną boreliozy rozpoczyna się od poszukiwania w krwi badanego swoistych dla krętka przeciwciał IgM i IgG metodę immunoenzymatyczną, określaną często jako metoda ELISA. Obecność przeciwciał świadczy o kontakcie z antygenami krętka.

 

Miejsce realizacji programu:

Pobranie krwi oraz badanie wykonuje Centrum Medyczne MEDEOR, ul. Kiepury 10, 64-100 Leszno

Punkt pobrań czynny od poniedziałku do  piątku od 8:00 do 17:00.

Szczegółowych informacji udziela personel laboratorium - telefon: 65 526 58 68