Radni IX kadencji

Skład Rady Miejskiej Leszna IX kadencji:

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

Józefowicz Patryk - p.jozefowicz@rm.leszno.pl 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszna

Matecki Jacek - j.matecki@rm.leszno.pl 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Leszna 

Machowiak Adriana - a.machowiak@rm.leszno.pl 

 

Członkowie Rady Miejskiej Leszna: 

Adamczak Jacek - j.adamczak@rm.leszno.pl 

Borowiak Łukasz - l.borowiak@rm.leszno.pl 

Chodorowski Tomasz - t.chodorowski@rm.leszno.pl 

Górzny Przemysław - p.gorzny@rm.leszno.pl 

Jóźwiak Zenon - z.jozwiak@rm.leszno.pl  

Kośmider Adam - adam.kosmider@rm.leszno.pl 

Malepszy Tomasz - t.malepszy@rm.leszno.pl 

Matłoka Ireneusz - i.matloka@rm.leszno.pl 

Mikołajczak Tomasz - t.mikolajczak@rm.leszno.pl 

Mocek Sławomir - s.mocek@rm.leszno.pl 

Nowacki Mariusz - m.nowacki@rm.leszno.pl 

Podworska Justyna - j.podworska@rm.leszno.pl 

Przyłucka-Jurga  Joanna - j.przylucka-jurga@rm.leszno.pl 

Rosik Ewa - e.rosik@rm.leszno.pl 

Sadowska Sylwia - s.sadowska@rm.leszno.pl 

Szkudlarek-Kuźniak Andżelika - a.szkudlarek-kuzniak@rm.leszno.pl 

Szpilakowski Andrzej - a.szpilakowski@rm.leszno.pl 

Stężały Andrzej - a.stezaly@rm.leszno.pl  

Wein Marek - m.wein@rm.leszno.pl 

Woźniak Łukasz - l.wozniak@rm.leszno.pl