Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 04 czerwca 2019

18 projektów pozytywnie zweryfikowanych

Zdjęcie, 18 projektów pozytywnie zweryfikowanych

Zakończyła się weryfikacja wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2019. Przez dziesięć dni trwa ich prezentacja, a po nim głosowanie elektroniczne.

Przez miesięczny okres projekty były sprawdzane pod kątem formalno-prawnym. Na 20 złożonych projektów 18 z nich uzyskało status pozytywny i te będą podlegały pod głosowanie mieszkańców Leszna. W przypadku projektu numer 10, który był dwukrotnie zgłoszony, na wniosek Pełnomocnika został wycofany. Zaś odnośnie projektu nr 17 część odnosiła się do terenu poza administracyjną granicą miasta Leszna.

Pod głosowanie mieszkańców Leszna poddanych zostanie 9 projektów małych (łączny szacunkowy koszt: 1.168.326,56 zł) oraz 9 projektów dużych (łączny szacunkowy koszt: 5.029.501,18 zł). Ich łączny koszt opiewa na kwotę 6.197.827,74 zł.Przypomnijmy, że każdemu mieszkańcowi Leszna będzie przysługiwało prawo oddania maksymalnie 2 głosów (jeden głos na wybrany przez siebie Duży Projekt i jeden głos na wybrany przez siebie Mały Projekt). Głosowanie odbywać się będzie po raz pierwszy w sześcioletniej historii wyłącznie w formie elektronicznej w dniach 15-30 czerwiec 2019r. Szczegółowe zasady zostaną podane wkrótce.

Na platformie dostępnej pod adresem www.budzetobywatelski.leszno.pl można zapoznać się ze zgłoszonymi projektami i w ciągu kilku dni podjąć decyzję na które projekty oddać głosy. 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2019-06-06 13:08:57
0 Koszyk