Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 06 lutego 2019

Budżet miasta uchwalony

Zdjęcie,   Budżet miasta uchwalony

Są pieniądze na Święciechowską 31 stycznia Rada Miejska Leszna uchwaliła budżet samorządu na rok 2019. Na inwestycje wydanych będzie aż 130 milionów złotych, a największe z nich będą realizowane z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Wśród tegorocznych wydatków są fundusze na rozpoczęcie przebudowy ulicy Święciechowskiej. Na trzy dni przed sesją, to właśnie o tej drodze zrobiło się głośno.

Uchwalenie budżetu miasta na rok 2019 było najważniejszym punktem czwartkowych obrad Rady Miejskiej. Przyjęcie budżetu poprzedziła kilkugodzinna dyskusja. Prezydent Łukasz Borowiak złożył do projektu budżetu autopoprawki.

- To jest budżet ambitny i proinwestycyjny - podkreślał. - Staraliśmy się zadbać o każdą sferę życia miasta i każdą grupę mieszkańców.

Najważniejsze inwestycje na rok 2019 to: przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta, rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych, zakup autobusów hybrydowych, modernizacja budynku na placu Metziga na nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej, modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budową hali sportowej, przebudowa ulicy Osieckiej i Lipowej, budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych.

Na oświatę w budżecie jest 182 mln zł, na pomoc społeczną - 89 mln zł.

Ogółem dochody miasta w roku 2019 mają wynieść 460 mln zł, a wydatki - 480 mln zł. 

* * *

Debatę budżetową zdominowała jednak ulica Święciechowska. Jej przebudowa jest planowana na lata 2019-2021 i została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Koszt to 14 mln zł. Ulica ma otrzymać nie tylko nową nawierzchnię, chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, ale też nowe sieci wodno-kanalizacyjne i gazowe.

W projekcie budżetu na rok 2019, jaki prezydent Łukasz Borowiak przedstawił w listopadzie 2018 roku, na przebudowę pierwszego fragmentu Święciechowskiej - od Ronda Zatorze do ul. Franciszka z Asyżu, który miałby być realizowany w roku 2019 - zaplanowano 3 mln zł. Jednak na trzy dni przed sesją Komisja Edukacji, Kultury i Sportu złożyła wniosek, aby inwestycję przesunąć o rok, a fundusze przekazać na promocję miasta przez sport, czyli na kluby sportowe. Sławomir Mocek z PL 18, który prezentował ten postulat mówił, że w tym roku w Lesznie wykonywanych jest kilka dużych inwestycji drogowych, które i tak powodować będą spore utrudnienia w ruchu. Zdaniem radnego, remont Święciechowskiej może zakorkować Zatorze, dlatego lepiej będzie go odłożyć.

Na zwlekanie z przebudową Święciechowskiej nie zgodzili się jednak mieszkańcy Zatorza, którzy przyszli na czwartkowe obrady radnych. Poparli ich rajcy z Zatorza: Aleksandra Petrus-Schmidt, Bernardyna Kaźmierczak i Kazimierz Jęcz.

- Zatorze czeka na Święciechowską bardzo długo. Z roku na rok ta inwestycja była przekładana. Po raz pierwszy znalazła się w budżecie miasta - mówiła Aleksandra Petrus-Schmidt.

W rezultacie prezydent złożył autopoprawkę do budżetu, która zakłada, że na ul. Święciechowską, w tym roku, przeznaczonych będzie 1,5 mln zł. Drugie tyle ma być dołożone wiosną, podczas podziału wolnych środków. Dzięki temu inwestycja ruszy już w roku 2019, a wiosną ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę zadania. I to rozwiązanie radni zaakceptowali.

* * *

Za przyjęciem budżetu Leszna na rok 2019 głosowało 14 radnych - całe kluby PL 18 oraz Prawo i Sprawiedliwość, a także jedna radna Lewicy. Radni PiS zaznaczyli jednak, że popierają budżet pod warunkiem realizacji wszystkich zapisanych w nim inwestycji.

Przeciwnych budżetowi było 8 radnych z Koalicji Obywatelskiej. Wszystkie poprawki złożone przez klub KO zostały odrzucone. Tomasz Mikołajczak z KO tłumaczył, że klub nie może zaakceptować budżetu miasta z powodu wysokiego zadłużenia samorządu.         

Autor: Lm

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-02-06 07:49:27
0 Koszyk