Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 19 lipca 2021

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Zdjęcie, Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Jeżeli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został umieszczony elektroniczny formularz umożliwiający zgłaszanie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko ( https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz ). Wszystkie zgłoszenia trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmie decyzję o dalszych działaniach w sprawie. Szczegółowe informacje na temat zgłaszania nielegalnego postępowania z odpadami można znaleźć na stronie: https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/750-zglos-nielegalne-postepowanie-z-odpadami 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-07-20 12:08:03
0 Koszyk