Zbliża się termin płatności podatku

Dodano 2016-09-09 14:03:23 Wszystkim podatnikom uprzejmie przypominamy, że w dniu 15 września mija termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych.

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji podatkowej bądź na rachunek Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513, jeśli nie dysponuje się numerem indywidualnym rachunku.