Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 12 kwietnia 2017

Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Zdjęcie, Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Jak co roku, Urząd Miasta Leszna otrzymał pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na rehabilitację zawodową w roku 2017 radni przeznaczyli 350.000 zł.

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, mogą otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Natomiast te, które już prowadzą własną działalność i które spłacają kredyt bankowy zaciągnięty na kontynuowanie lub rozszerzenie tej działalności, mogą otrzymać dofinansowanie do oprocentowania tego kredytu.

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla tych osób. Mogą również otrzymać częściowy zwrot kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych już zatrudnionych lub zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, który pomaga pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

 Wnioski o przyznanie pomocy przyjmuje Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Lesznie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, tel. 65-529-82-28.  Szczegółowe informacje i druki wniosków uzyskać można również na stronie internetowej miasta Leszna www.bip.leszno.pl w zakładce „sprawy do załatwienia”.

Autor: lm

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-04-12 08:26:08
0 Koszyk