Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 21 stycznia 2022

Wnuki są najważniejsze

dziadek z wnukiem grają w gry obok na zdjęciu babcia z wnuczką

Zwykle mamy problem co dać babci i dziadkowi z okazji ich święta…..być może wyniki raportu pn.: „Jakość życia osób starszych w Polsce” opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny w 2021 roku, mówiący o tym, że 60% seniorów wskazuje wnuki jako najważniejsze „pierwszoplanowe” źródło wsparcia, pozwoli zdecydować co będzie najlepszym dla nich prezentem.

Wraz z wiekiem rośnie znaczenie dzieci lub wnuków jako najlepszych pomocników w przezwyciężaniu kłopotów dnia codziennego starszego pokolenia, dlatego jednym z najlepszych prezentów, jakie możesz dać swoim ukochanym babciom i dziadkom, będą częste kontakty, poświęcony im czas i wspólne rozmowy oraz zachęta do budowania relacji społecznych.

W przytoczonym raporcie czytamy również, że na koniec 2020 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,6%. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski.

Ciekawostką jest, że większość osób w wieku 60+ zamieszkuje miasta. Dane za 2020 r. pokazują, że wśród mieszkańców miast osoby w wieku senioralnym stanowiły 27,8%, zaś mieszkańcy wsi w tym wieku to 22,3%.

Starzenie się społeczeństwa obserwowane jest z różnym natężeniem w poszczególnych województwach oraz regionach, a jak to wygląda w Lesznie?

Według danych GUS seniorów w roku 2020 mieliśmy 17 194 tys. z czego 10 096 tys. stanowiły kobiety a 7 098 tys. mężczyźni. Współczynnik obciążenia demograficznego, czyli ilość osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku od 15-64 lat wynosiła 31,6.  W Polsce wskaźnik ten jest na poziomie 28 osób i co rok nieznacznie wzrasta, co pokazuje, że rośnie liczna osób w wieku poprodukcyjnym.

W populacji seniorów nadal dominują kobiety. W 2020 r. przewidywane przeciętne dalsze trwanie życia noworodka płci męskiej wynosiło 72,6 roku, natomiast płci żeńskiej – 80,7 roku. W stosunku do roku poprzedniego w obu przypadkach nastąpiło pogorszenie tego wskaźnika. Dla obszaru Leszna dane te są bardzo zbliżone, gdyż dla mężczyzn wyniósł w 2020 roku 72,6 a dla kobiet 79,8 lat.

 

Wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta składamy najlepsze życzenia przede wszystkim zdrowia i  przemiłego towarzystwa najbliższych.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2022-01-21 11:19:55
0 Koszyk