Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 30 lipca 2020

To będzie ulica o standardzie drogi krajowej

Leszno z lotu ptaka

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Szybowników, która jest częścią drogi krajowej nr 12. Modernizacja DK12 w granicach Miasta Leszna to obecnie największe zadanie inwestycyjne leszczyńskiego samorządu, na które miastu udało się pozyskać dofinansowanie unijne w wysokości prawie 60 mln zł. Ulica zostanie poszerzona, pojawią się tam 3 ronda, pas techniczny, ścieżki rowerowe, chodniki, a także przebudowane zostaną sieci podziemne.

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Szybowników, która jest częścią drogi krajowej nr 12. Modernizacja DK12 w granicach Miasta Leszna to obecnie największe zadanie inwestycyjne leszczyńskiego samorządu, na które miastu udało się pozyskać dofinansowanie unijne w wysokości prawie 60 mln zł. Ulica zostanie poszerzona, pojawią się tam 3 ronda, pas techniczny, ścieżki rowerowe, chodniki, a także przebudowane zostaną sieci podziemne.

Rozpoczęcie prac na ul. Szybowników uzależnione było od otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a ta z kolei m.in. od opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. 9 lipca br. wpłynęły ostatnie dokumenty i prace wreszcie mogły ruszyć.

Ruch pojazdów

Obecnie szerokość jezdni wynosi od 6,5 m do 6,9 m.  Po modernizacji jezdnia ul. Szybowników będzie miała szerokość od 7 m do 10 m. Z uwagi na występujący w tym miejscu ruch zaprojektowano drogę o dwóch pasach ruchu, każdy o szerokości 3,5m oraz pas dla pojazdów skręcających w lewo, również o szerokości 3,5 m.

Rozwiązanie to, jak i projekt przebudowy ul. Szybowników w ogóle, były przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. Na spotkaniu w marcu 2017r. Mieszkańcy Leszna prawie jednomyślnie opowiedzieli się właśnie za 3 pasami ruchu, a nie za 4, jak to było również proponowane. 

Przypominamy, że przebudowa ul. Szybowników zakłada także dostosowanie tej ulicy do standardów drogi krajowej. Stąd konieczność budowy dodatkowo tzw. pasa technicznego, z którego mieszkańcy osiedla włączać się będą do ruchu na DK12. Albowiem, aby utrzymać odpowiednią płynność ruchu na drodze krajowej, nie dopuszcza się wjazdu na nią bezpośrednio z terenu posesji. Te kwestie również omawiane były szeroko z mieszkańcami Zatorza, którzy cały czas mieli wgląd w dokumentacje projektową. Ostatnie wnioski i uwagi zostały uwzględnione na początku 2019 roku.

Piesi i rowerzyści

Po stronie północnej ul. Szybowników, czyli od strony pól, zaprojektowano dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 2 m. W znaczącej części ścieżka połączona będzie z chodnikiem o szerokości 1,5 metra. Po stronie południowej natomiast, czyli tej zabudowanej domami jednorodzinnymi, od granicy miasta  do skrzyżowania z ul. Łanową zaprojektowano chodnik szerokości 1,5 m. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym zaprojektowano wyspy kanalizujące ruch z azylami  dla pieszych i rowerzystów.

Zieleń

Przebudowa sieci podziemnych, poszerzenie ulicy, wybudowanie pasa technicznego, a także ścieżki i chodników wymagają miejsca i muszą spełniać zapisy ministerialne, standardy dróg krajowych oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. To wiąże się z koniecznością wycinki znaczącej ilości drzew. To najbardziej bolesny etap inwestycji, bo po obu stronach ul. Szybowników rosną m.in. dorodne lipy. Oczywiście za każde wycięte drzewo nasadzone będzie co najmniej jedno inne. Miejsca i terminy nasadzeń nie są jeszcze określone.

Pas zieleni zaprojektowany jest także aby odgrodzić pas techniczny po stronie południowej od jezdni ul. Szybowników.

Termin

Zakończenie budowy obiektu budowlanego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” – Etap I Rozbudowa ul. Szybowników, przewidywany jest na koniec 2021 roku.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-07-30 14:57:11
0 Koszyk