Sprzątanie świata - Polska 2016

Dodano 2016-09-13 12:32:51 W ramach tygodnia „Aktywne Obywatelskie Leszno” w dniu 16 września o godz. 9.00 Miasto Leszno razem z jego mieszkańcami dołączy się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2016” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.

Clean up the World to międzynarodowy ruch na rzecz ochrony środowiska wywodzący się z Australii, zapoczątkowany w 1989r. przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. „Sprzątanie Świata – Polska” od 23 lat jest jego częścią, akcję w naszym kraju w 1994r. zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

W tym roku akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2016” towarzyszy hasło „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. Fundacja „Nasza Ziemia” zwraca naszą uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Na stronie internetowej fundacji Nasza Ziemia możemy odszukać rozwinięcie ww. hasła: Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!

Podobnie jak w latach ubiegłych Leszno zostało podzielone na 49 rejonów sprzątania, wśród których można wymienić m.in. tereny zieleni miasta, parki, miejskie tereny leśne oraz lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Karczma Borowa. Również w tym roku zabezpieczeniem sprzętu oraz zapewnieniem opieki uczestnikom akcji zajmą się miejskie jednostki, tj. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Miejski Zakład Zieleni, Nadleśnictwo Karczma Borowa, Miejski Zakład Budynków Komunalnych,  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Spółdzielnie Mieszkaniowe (LSM, SM „Przylesie”).  Uczestnikami akcji będą głównie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich -  w liczbie ok. 2500 osób.

Przebieg sprzątania będzie nadzorował Wydział Ochrony Środowiska przy współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna.

Po zakończeniu akcji zebrane odpady zostaną przewiezione do Zakładu Zagospodarowania  Odpadów w Trzebani. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych podczas akcji pokryje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Każdego roku podczas akcji „Sprzątania Świata” na terenie Miasta Leszna zostaje zebranych kilka ton odpadów.

Warto się zastanowić czy powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę na efektywniejszą segregację odpadów zarówno w domach jak i w pracy, może czasem zbyt pochopnie pozbywamy się przedmiotów, które można ponownie wykorzystać? Ważna jest świadomość, że każdy z nas ma wpływ na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. O tym czy odkryjemy czyste Leszno i jak radzi sobie miasto i jego mieszkańcy z odpadami przekonamy się już 16 września.