Seniorzy wybiorą radę seniorów

Dodano 2017-05-04 09:14:14 Jedenaście osób ma liczyć Leszczyńska Rada Seniorów. Kandydatów do tego gremium mają zgłaszać organizacje skupiające seniorów lub działające na ich rzecz. Chętni na radnych mogą też zgłaszać się sami. Jednak o tym, kto ostatecznie zdobędzie mandat mają zdecydować wybory.

Poprzednia Leszczyńska Rada Seniorów została powołana przez poprzedniego prezydenta miasta. Teraz już taki wybór nie jest możliwy, bo zmieniło się prawo. Dlatego właśnie w Lesznie trwają prace nad wyłonieniem nowej rady. Wszystkie zasady dotyczące wyboru radnych i pracy rady mają być zapisane w statucie.

Projekt statutu Leszczyńskiej Rady Seniora został przedstawiony przez wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka. Swoje uwagi wnieśli do niego Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów oraz osoba prywatna.

Rada ma liczyć 11 członków: 6 z nich to będą przedstawiciele organizacji skupiających seniorów lub działających na ich rzecz, a 5 to będą radni, którzy zgłoszą się sami i zbiorą pod swoimi kandydaturami 15 podpisów. Wszyscy zgłoszeni kandydaci będą musieli jeszcze wystartować w wyborach. Ci, którzy zbiorą największe poparcie zasiądą w  Leszczyńskiej Radzie Seniorów.

Podczas dyskusji w sprawie statutu LRS przewijał się temat działalności nowej rady. Przede wszystkim zaś obowiązku przygotowania protokołów z obrad. Do tej pory radni seniorzy po prostu spisywali wnioski ze swoich dyskusji i przedstawiali je prezydentowi. Teraz rada ma funkcjonować podobnie jak Rada Miejska Leszna.

- Leszczyńska Rada Seniorów to ciało doradcze prezydenta, moim zdaniem za dużo nakładamy na nią formalności - podkreślał Grzegorz Rusiecki.

Statut Leszczyńskiej Rady Seniorów musi być zatwierdzony przez Radę Miejską i stanie się tak na sesji w maju.  

 

Autor: Lm