Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 02 maja 2017

Seniorzy wybiorą radę seniorów

Zdjęcie, Seniorzy wybiorą radę seniorów

Jedenaście osób ma liczyć Leszczyńska Rada Seniorów. Kandydatów do tego gremium mają zgłaszać organizacje skupiające seniorów lub działające na ich rzecz. Chętni na radnych mogą też zgłaszać się sami. Jednak o tym, kto ostatecznie zdobędzie mandat mają zdecydować wybory.

Poprzednia Leszczyńska Rada Seniorów została powołana przez poprzedniego prezydenta miasta. Teraz już taki wybór nie jest możliwy, bo zmieniło się prawo. Dlatego właśnie w Lesznie trwają prace nad wyłonieniem nowej rady. Wszystkie zasady dotyczące wyboru radnych i pracy rady mają być zapisane w statucie.

Projekt statutu Leszczyńskiej Rady Seniora został przedstawiony przez wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka. Swoje uwagi wnieśli do niego Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów oraz osoba prywatna.

Rada ma liczyć 11 członków: 6 z nich to będą przedstawiciele organizacji skupiających seniorów lub działających na ich rzecz, a 5 to będą radni, którzy zgłoszą się sami i zbiorą pod swoimi kandydaturami 15 podpisów. Wszyscy zgłoszeni kandydaci będą musieli jeszcze wystartować w wyborach. Ci, którzy zbiorą największe poparcie zasiądą w  Leszczyńskiej Radzie Seniorów.

Podczas dyskusji w sprawie statutu LRS przewijał się temat działalności nowej rady. Przede wszystkim zaś obowiązku przygotowania protokołów z obrad. Do tej pory radni seniorzy po prostu spisywali wnioski ze swoich dyskusji i przedstawiali je prezydentowi. Teraz rada ma funkcjonować podobnie jak Rada Miejska Leszna.

- Leszczyńska Rada Seniorów to ciało doradcze prezydenta, moim zdaniem za dużo nakładamy na nią formalności - podkreślał Grzegorz Rusiecki.

Statut Leszczyńskiej Rady Seniorów musi być zatwierdzony przez Radę Miejską i stanie się tak na sesji w maju.  

 

Autor: Lm

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-05-04 09:16:13
0 Koszyk