Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 05 sierpnia 2020

Prezydent z absolutorium

Wyniki głosowania na tle obradujących radnych

Prezydent Łukasz Borowiak dostał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Sesja, która odbyła się w miniony czwartek, została przerwana. Część druga obrad odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia.

Radni debatowali najpierw na wotum zaufania dla prezydenta. Udziela się go na podstawie raportu o stanie miasta za rok 2019. Dokument ma około 300 stron i jest opisem działań, jakie podejmował Urząd Miasta, jego wydziały oraz jednostki samorządowe w minionym roku. Sporo uwag do raportu mieli radni Koalicji Obywatelskiej. Przemysław Górzny zwracał uwagę m.in. na demografię - w ciągu 5 lat liczba mieszkańców Leszna spadła o 2686 osób, a w ubiegłym roku zanotowano mniej urodzeń niż zgonów. Z kolei Jacek Matecki wytykał, że w raporcie są dane o ilości zwierząt przyjętych do schroniska, ale nie ma o strukturze zatrudnienia w magistracie.

Mimo uwag opozycji, prezydent Leszna dostał wotum zaufania. Za głosowało 12 radnych z PL 18, PiS oraz radna Bernardyna Kaźmierczak. Przeciw było 5 radnych z Koalicji Obywatelskiej.

Łukasz Borowiak uzyskał też absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Głosowanie przebiegło podobnie - za było 13 radnych z PL 18, PiS i radna Lewicy, przeciw - 5 radnych z KO.

Także w przypadku sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków miasta w minionym roku krytycznie wypowiadali się tylko radni KO. Stanowisko klubu odczytała Adriana Machowiak. Zwracała uwagę na duże zmiany w budżecie, jakich dokonuje się w ciągu roku. Jacek Matecki odniósł się do kwestii zadłużenia miasta. - Rada, która przyjdzie po nas będzie miała do spłacenia 86 milionów w ciągu swojej kadencji- wyliczył.

Zadłużenie Leszna na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 217 milionów złotych.

Podczas sesji radni zagłosowali także m.in. za przyznaniem 20.000 zł miastu Jasło na Podkarpaciu, na usuwanie skutków czerwcowej nawałnicy oraz 50.000 zł dla Rejonowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie, na budowę bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim.

Radni mieli też podjąć decyzję w sprawie przekazania spółce lotnisko Leszno prawa własności do 21 ha gruntów, na którym znajduje się płyta lotniska i zabudowania. Radni KO domagali się, aby projekt uchwały zdjąć z sesji i przekazać do ponownego rozpatrywania na komisji. Chcieli dopytać o szczegóły tej transakcji. Ale ich wniosek został odrzucony. Cały klub opuścił więc obrady, a wtedy na sali nie było wystarczającej liczby radnych, aby prowadzić je dalej. Dlatego przewodniczący wyznaczył termin dokończenia sesji na czwartek, 6 sierpnia na godz. 14. W trybie pilnym zwołano też komisję dotyczącą lotniska, która odbyła się we wtorek.

 

Autor: lm

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-08-05 10:17:21
0 Koszyk