Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 31 lipca 2020

Prezydent z absolutorium

Zdjęcie, Prezydent z absolutorium

Na wczorajszej, 27. sesji Rady Miejskiej Leszna, radni udzieli wotum zaufania Prezydentowi Miasta Leszna i udzielili mu absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Obrady zostały jednak przerwane i mają być wznowione 6 sierpnia br.

Za udzieleniem wotum zaufania Prezydentowi Łukaszowi Borowiakowi głosowało 12 radnych, przeciwnych było 5 radnych (6 radnych było nieobecnych na wczorajszej sesji).

Uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Leszna absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok przyjęto stosunkiem głosów 13 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Obrady 27. sesji Rady Miejskiej Leszna zostały przerwane podczas prezentacji ostatniej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej do spółki Lotnisko Leszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie z powodu braku kworum (kilku radnych wyszło z sesji w czasie obrad).

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna zapowiedział wznowienie obrad za tydzień, czyli 6 sierpnia br.

Przypominamy, że wszystkie sesje Rady Miejskiej Leszna obejrzeć można na stronie https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/338/rada-miejska-leszna.htm 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-07-31 08:45:08
0 Koszyk