Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 22 kwietnia 2021

Powstaje nowe zielone miejsce w Lesznie

Zdjęcie, Powstaje nowe zielone miejsce w Lesznie

Na świecie, a ostatnio także w Polsce coraz częściej pojawiają się inicjatywy związane z zagospodarowaniem wód opadowych w formie ogrodów deszczowych. Zgodnie z tą koncepcją zmienia się teren w Lesznie naprzeciwko stadionu im. A. Smoczyka przy ul. 17 stycznia. Przedsięwzięcie jest elementem kompleksowych działań prowadzonych przez miasto Leszno mających na celu zrównoważone zarządzanie środowiskiem.

Na placu przy stadionie zachowana zostanie dotychczasowa funkcja niecki do gromadzenia nadmiaru wody, która do niedawna po intensywnych opadach deszczu zalewała posesje przy tej ulicy, uprzykrzając życie mieszkańców. Obecnie prowadzone są prace ziemne polegające na wyprofilowaniu terenu i jego pogłębieniu. Dno niecki zostanie wysypane specjalnym rodzajem kamienia - otoczakiem rzecznym, by ułatwić infiltrację czyli przesiąkanie wód opadowych w głąb  ziemi. Pośrodku niecki zaplanowano małą wysepkę. Na wysepce oraz wokół niecki będą nasadzone rośliny, odporne zarówno na zalewanie jaki i na suszę. Zadaniem ich jest pochłanianie i filtrowanie wody, która za ich pośrednictwem trafi w głąb gruntu. 

Autorką koncepcji zagospodarowania terenu jest Natalia Grobelna z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, która odpowiada za ochronę zabytków w zakresie zieleni zabytkowej, a także pełni funkcję Koordynatora Zieleni Miejskiej. Projekt zagospodarowania wykonała firma „mb PROJEKT” mgr inż. arch. Magdaleny Bolanowskiej.

Projekt należy do rozwiązań tzw. błękitno-zielonej infrastruktury. Są to rozwiązania oparte na symbiozie ze środowiskiem naturalnym. W warunkach miejskich z powodzeniem uzupełniają tradycyjne rozwiązania, poprawiając jakość życia mieszkańców poprzez regulację temperatury powietrza oraz magazynując i oczyszczając wodę deszczową. To ważne dla łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w miastach. Dla przykładu, błękitno-zielona infrastruktura, której głównym zadaniem jest zatrzymanie wody deszczowej w miejscu opadu, pochłania równocześnie dwutlenek węgla, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza oraz łagodzić efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Realizacja zagospodarowania tego terenu współfinansowana jest z projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”.

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-04-28 07:55:38
0 Koszyk