Pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia

Dodano 2016-09-12 12:09:50 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie biura Zespołu ds. rehabilitacji społecznej w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 607 442 121.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie mija 10 października 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

Adresatem pomocy w module II są osoby niepełnosprawne, które:  

  • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mają otwarty przewód doktorski.

W 2016 roku dofinansowywane są koszty nauki w zakresie:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
  • opłaty za naukę (czesne) w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku).