Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 20 listopada 2020

O gospodarce w liczbach

Zdjęcie, O gospodarce w liczbach

Powszechnie wiadomo, że gospodarka to ważny filar, na którym opiera się funkcjonowanie miasta. Leszno słynie z pracowitych mieszkańców, którzy wykazują się dużą przedsiębiorczością. Zapełniająca się strefa inwestycyjna cieszy tym bardziej, że lokalizują w niej swoje firmy lokalni przedsiębiorcy. O rozwoju gospodarczym Leszna świadczą też liczby. Ile podmiotów gospodarczych jest w Lesznie? Ile osób fizycznych prowadzi działalność gospodarczą? A jakie są średnie zarobki? Odpowiedzi na te pytania, a także inne interesujące dane statystyczne znaleźć można w infografice, przygotowanej z okazji trwającego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Wynika z nich, że na koniec I półrocza 2020 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było ogółem 9129 leszczyńskich podmiotów gospodarczych, co stanowiło 2 proc. podmiotów gospodarczych w Wielkopolsce. Większość firm jest prowadzona przez osoby fizyczne - 6469.

Warto podkreślić, że aż 95 proc. podmiotów gospodarczych to mikro przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących osób nie przekracza 9. Na koniec I półrocza 2020 r. takich firm było w Lesznie 8703. Niewiele jest w Lesznie firm dużych. Podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących oscylującej między 250 a 999 było na koniec I półrocza 2020 r. 9, a tylko 2 podmioty gospodarcze zatrudniają co najmniej 1000 osób.

O dobrej kondycji leszczyńskiej gospodarki świadczą wzrastające nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na infografice przedstawiono nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Na koniec 2018 r. wynosiły one w Lesznie 6609 zł i wzrosły dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2017 r., a w porównaniu z rokiem 2016 były wyższe aż o 4488 zł.

W ostatnich latach stale wzrastało średnie wynagrodzenie mieszkańców Leszna. W 2019 r. było równe 4271,73 zł i było wyższe o 187,84 zł niż w 2018 r., a także nieznacznie wyższe niż w podregionie leszczyńskim. W 2017 r. wynosiło natomiast 3745,94 zł. Jednak cały czas średnia pensja w leszczyńskich firmach jest dużo niższa niż średnio w kraju, gdzie na koniec 2019 r. wynosiła 5181,63 zł.

Infografika została przygotowana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Opublikował: Anna Krzewina-Woźniak kontakt: akrzewina-wozniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-11-23 16:15:07
0 Koszyk