Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 07 września 2016

Nowy rok w liczbach

Tablica szkolna

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/17. Sprawdziliśmy, jak wygląda w statystykach.

We wszystkich szkołach w Lesznie uczy się 11.236 uczniów.

W szkołach podstawowych jest 4221 dzieci, do gimnazjów chodzi 1970 młodych osób, a do szkół ponadgimnazjalnych - 4980.

Spośród szkół ponadgimnazjalnych najliczniejsze są technika, w których naukę pobiera 2377 uczniów, następnie licea - 1867 i szkoły zawodowe - 801.

* * *

We wszystkich przedszkolach w mieście, zarówno miejskich, jak i prywatnych jest 2847 maluchów.

* * *

Od września zniesiono obowiązek posyłania do szkół dzieci 6-letnich. Teraz to rodzice decydują, czy ich 6-latek pójdzie do szkoły, czy jeszcze przez rok pozostanie w przedszkolu. W tym roku zdecydowana większość rodziców postanowiła zostawić maluchy w przedszkolach. A to sprawiło, że w szkołach podstawowych jest o prawie połowę klas pierwszych mniej niż w latach poprzednich.

W szkołach podstawowych w Lesznie otwarto 15 klas pierwszych, chodzi do nich w sumie 250 dzieci i są to w zdecydowanej większości 7-latki. W Szkole Podstawowej nr 4 w Zaborowie nie otwarto żadnej klasy pierwszej. W pozostałych placówkach klasy są, ale mniej liczne. Najmniejsza klasa pierwsza ma tylko 9 uczniów, największa 24, ale większość oddziałów ma po kilkunastu uczniów.

* * *

W tym roku szkolnym obowiązkowym nauczaniem przedszkolnym objęte są dzieci 4-, 5- i 6-letnie. Za rok miasto będzie musiało zapewnić miejsca w przedszkolach także maluchom 3-letnim. Średnio rocznik 3-latków liczy w Lesznie ponad 600 dzieci. W tym roku do przedszkoli miejskich rodzice posłali 275 3-latków. Do przeszkoli prywatnych, ale działających tak jak placówki publiczne poszło 200 3-latków, a do prywatnych - 144.

* * * 

W przedszkolach w Lesznie pracuje 120 nauczycieli, w szkołach 1280. Kadrę nauczycielską uzupełniają pracownicy administracji i obsługi, a jest ich w sumie około 500.

* * *

Tegoroczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych był porównywalny do ubiegłorocznego.

W I LO otwarto 7 klas, w II LO - 8, w III LO - 6 (w tym nowe klasy policyjną i piłkarską). W IV LO, które wchodzi teraz w skład Zespołu Szkół Ochrony Środowiska są 2 klasy pierwsze.

Zespół Szkół Ekonomicznych otworzył 8 klas pierwszych, Zespół Szkół Technicznych – 7, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych – 5 klas technikum i 1 zawodową, Zespół Szkół Ochrony Środowiska – 2 klasy technikum i 8 zawodowych, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych – 4 klasy technikum.


Autor: lm

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk