Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 lipca 2019

Miasto wspiera zabytki

Zdjęcie, Miasto wspiera zabytki

Co roku kilku zarządców obiektów zabytkowych otrzymuje dotacje od miasta na konieczne remonty. Na ostatniej sesji radni zdecydowali, że takie wsparcie dostaną dwie parafie, miejska spółka i właściciele kamienicy na Starówce.

O wsparcie mogą się ubiegać obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków, jak też w ewidencji zabytków miasta Leszna. Wnioski przyjmuje i rozpatruje miejski konserwator zabytków.

Dwie dotacje otrzyma parafia Świętego Krzyża przy placu Metziga. Pierwsza wynosi 120.349,98 zł i będzie wydana na ciąg dalszy remontu ogrodzenia lapidarium - na zabezpieczenie przed wilgocią wewnętrznej ściany muru południowego.

- Musimy skończyć prace przy tym ogrodzeniu, żeby uratować to, co zostało tam zrobione w ostatnim czasie. Mur lapidarium został odremontowany od zewnątrz i na jakiś czas będzie to koniec pilnych prac w tym miejscu. Naszej uwagi wymaga natomiast sam kościół Świętego Krzyża - mówi Maciej Urban, miejski konserwator zabytków. 

Druga dotacja przyznana parafii przy placu Metziga to 10.000 zł na konserwację płyty nagrobnej dzieci Lysenfatrhów z roku 1629. Kiedyś znajdowała się ona w murze okalającym lapidarium, w miejscu gdzie obecnie jest metalowa brama prowadząca z Alei Jana Pawła II do lapidarium. Płyta jest pęknięta, wymaga naprawy i odnowienia. Ma być umieszczona na ścianie kościoła.

- To jeden z najcenniejszych zabytków lapidarium - podkreśla Maciej Urban.

Warto dodać, że obie dotacje dla kościoła Świętego Krzyża pokrywają 100 procent wartości prac, jakie mają zostać wykonane.

Pieniądze od samorządu dostanie też parafia św. Jana Chrzciciela. To 79.650 zł, 42 procent kosztów wykonania izolacji poziomej i pionowej, czyli pierwszego etapu renowacji elewacji dawnej pastorówki, która znajduje się po północnej stronie kościoła. Obecnie budynek jest pusty, parafia stara się go remontować z własnych środków.

Dotację przyznano także spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na remont elewacji wieży ciśnień przy ul. Poniatowskiego. To 140.000 zł - 78 procent wartości inwestycji. Prace zostaną wykonane teraz, aby wykorzystać rusztowanie, które ustawiono przy budowli, aby wymienić jej dach. Za te roboty zapłaciło MPWiK.

Dofinansowanie w wysokości 50.000 zł otrzymają też właściciele kamienicy na narożniku Bracka1/Rynek 20. Wykorzystają je na renowację elewacji budynku, który pochodzi z końca XIX wieku i wymaga już prac remontowych. Miejska dotacja pokryje 26 procent kosztów zaplanowanych robót.

Autor: lm

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-07-11 08:31:52
0 Koszyk