Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 02 marca 2021

Miasto pomoże przedsiębiorcom

Zdjęcie, Miasto pomoże przedsiębiorcom

Właściciele lokali gastronomicznych działających w Lesznie zostali zwolnieni z części opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. To ma im pomóc przetrwać pandemię i zachować miejsca pracy.

Uchwałę dotyczącą „zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Leszna w roku 2021” podjęli radni na czwartkowej sesji.

Przedsiębiorcy nie muszą płacić do Urzędu Miasta drugiej i trzeciej raty opłaty. Jeśli ktoś już to zrobił dostanie zwrot. W tym celu musi wystąpić do Wydziału Spraw Obywatelskich z odpowiednim wnioskiem. Urzędnicy sami obliczą należną kwotę, a właściciel lokalu powinien jedynie podać numer konta, na który otrzyma pieniądze.

Radni byli jednomyślni w tej sprawie. Wszyscy są zdania, że pomoc przedsiębiorcom jest konieczna. Podobne uchwały podejmują także inne miasta i gminy w Polsce. Na takie zwolnienia pozwalają zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dla nas ważne jest, aby prowadzący działalność gospodarczą nie zamykali swoich firm i nie zwalniali pracowników - mówił prezydent Łukasz Borowiak.

Radny Jacek Matecki dopytywał o to, na jaką kwotę opiewają zwolnienia, czyli ile pieniędzy nie wpłynie do budżetu miasta?

To około 100 tysięcy złotych - odpowiadała Agnieszka Sztor, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

O taką sumę zmniejszy się budżet przeznaczony na inicjatywy Biura ds. Uzależnień i profilaktykę przeciwalkoholową. Pandemia powoduje jednak, że tych działań jest dużo mniej. Nie odbywają się na przykład zajęcia w świetlicach terapeutycznych. 

 

Autor: lm

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-03-02 12:14:25
0 Koszyk