Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 15 marca 2017

Mamy dotację na Wilkowicką!

Logotyp funduszy unijnych

Miasto Leszno zajęło 5. miejsce w ocenie merytorycznej wniosków złożonych w ramach WRPO. Oznacza to, że otrzymamy 12 187 469,39 zł na przebudowę ulicy Wilkowickiej.

Na unijne dofinansowanie mogło liczyć tylko 8 najwyżej ocenionych projektów. Leszno zajęło 5. lokatę na 13 pozytywnie ocenionych wniosków. Oznacza to, że zadanie pn.: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław" zostanie w 75% opłacone ze środków unijnych (koszty kwalifikowalne). Całkowita wartość projektu wynosi 16 594 258,18 zł. Partnerami Leszna w przygotowywaniu wniosku były Powiat Leszczyński, Gmina Lipno i Gmina Święciechowa.

Realizacja projektu rusza natychamiast. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie przetargu na realizację zadania. Latem powinien zostać wyłoniony wykonawca robót. Planowy termin zakończenia inwestycji to sierpień 2018.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem http://wrpo.wielkopolskie.pl

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-03-15 13:42:20
0 Koszyk