Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 23 lipca 2021

Kurkowa oświetlona (zdjęcia)

Oświetlona ulica Kurkowa

W dniu 19 lipca 2021 r. zakończyły się czynności odbiorowe inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kurkowej w Lesznie”.

Dotychczas mieszkańcy ulicy Kurkowej pozbawieni byli oświetlenia ulicznego. Przedmiot zamówienia swym zakresem objął wykonanie niemalże 1 km linii kablowej oświetlenia oraz montaż 32 słupów wraz z oprawami w technologii LED. Nowe latarnie zapewnią wysoki poziom wydajności fotometrycznej, komfortu i bezpieczeństwa.

Roboty budowlane zostały zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „WAT” Marian Rzepecki w ramach Projektu pt. ”Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne”, Oś Priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość zadania zamknęła się w kwocie 134.000,00 zł, w tym 85% stanowiło dofinansowanie, a 15% wkład własny miasta.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-07-26 09:41:34
0 Koszyk