Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 02 stycznia 2019

Koniec użytkowania wieczystego. Za prawo własności trzeba zapłacić

Zdjęcie, Koniec użytkowania wieczystego. Za prawo własności trzeba zapłacić

Od 1 stycznia 2019 roku prawo wieczystego użytkowania gruntów pod domami i mieszkaniami zostało przekształcone z mocy prawa w prawo własności. Trzeba jednak za to zapłacić tzw. opłatę przekształceniową. Można ją regulować co roku przez 20 lat. Można od razu i wtedy przysługuje nam bonifikata. W Lesznie jej maksymalna wysokość to 60 procent.

20 lipca 2018 roku parlament uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zgodnie z nią każdy, kto ma dom lub mieszkanie na działce otrzymanej w wieczyste użytkowanie od samorządu lub Skarbu Państwa, od 1 stycznia 2019 roku jest jej właścicielem. Dzieje się to z mocy prawa, bez składania odrębnych wniosków przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Za prawo własności trzeba jednak wnieść tzw. opłatę przekształceniową. Jej roczna wysokość jest równa stawce, jaką płacilibyśmy za użytkowanie wieczyste. Urzędy gmin, a w przypadku Leszna Urząd Miasta, przyślą nam zaświadczenie, w którym potwierdzą fakt dokonanego przekształcenia oraz poinformują o obowiązku wnoszenia opłaty rocznej, jej wysokości oraz okresie, przez który powinna być wnoszona. W zaświadczeniu będzie takze wskazana możliwość uiszczania jednorazowej opłaty za przekształcenie i zasady jej wnoszenia. Równocześnie zaświadczenie to będzie stanowić podstawę o wpis w księdze wieczystej roszczenia o opłatę. Termin na wydanie takiego zaświadczenia wynosić będzie 12 miesięcy od daty przekształcenia prawa.

Kolejna ważna informacja jest taka, że opłatę przekształceniową trzeba będzie regulować przez 20 lat. Dopiero po opłaceniu całości grunt będzie spłacony, a roszczenie zostanie wykreślone z księgi wieczystej na wniosek właściciela, na podstawie stosownego potwierdzenia przez właściwy organ.

Opłatę należy płacić co roku, ale można - za jednym razem - spłacić całość należności. W tym przypadku przysługuje nam bonifikata. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak też spółdzielnie mieszkaniowe, O jej wysokości w Lesznie zdecydowali miejscy radni na sesji 28 grudnia 2018. Wszyscy, jednomyślnie, głosowali za stawkami zaproponowanymi przez prezydenta.

Radni Leszna postanowili, że jeśli opłatę przekształceniową zapłacimy z góry za 20 lat i zrobimy to w pierwszym roku obowiązywania nowego prawa, to wtedy stawka będzie niższa o 60 procent. To się opłaca. Przyjmijmy, że opłata wyliczona nam przez urzędników wynosi rocznie 500 zł. Jeśli będziemy ją płacić co roku, to przez 20 lat zapłacimy 10.000 zł. Jeśli uregulujemy wszystko jednorazowo, to wydamy tylko 4000 zł.

Potem, z każdym rokiem bonifikata od jednorazowej spłaty całej opłaty przekształceniowej będzie mniej korzystna. W drugim roku wyniesie 50 procent, w trzecim - 40 procent, w czwartym - 30 procent, w piątym - 20 procent, a w szóstym - 10 procent.

Dlaczego prezydent Leszna zaproponował, aby maksymalna bonifikata wyniosła 60 procent? Na sesji tłumaczyła to Jolanta Jankowiak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Mówiła, że prezydent kierował się zasadą sprawiedliwości społecznej, bo taka sama bonifikata obowiązuje za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na gruntach należących do Skarbu Państwa. Tak więc nie będzie mieć znaczenia, czy mieszkamy w domu lub mieszkaniu znajdującym się na działce pozyskanej od miasta, czy od państwa. Bonifikatę dostaniemy identyczną.

Warto jednak zauważyć, że do tej pory bonifikata, jaką mogli uzyskać właściciele gruntów na cele mieszkaniowe wynosiła w Lesznie 80 procent. Radna Lewicy Bernardyna Kaźmierczak zaproponowała, aby utrzymać tę właśnie stawkę. Postulowała także, aby wyższe były bonifikaty od opłat wnoszonych w kolejnych latach, odpowiednio - 70 procent w drugim roku, 60 procent w trzecim, 50 procent w czwartym, 40 procent w piątym i 30 procent w szóstym. Jej wniosek nie zyskał jednak akceptacji radnych. Tylko radna Kaźmierczak głosowała za nim. Ale już w drugim głosowaniu poparła projekt prezydenta, aby bonifikata wyniosła 60 procent w pierwszym roku wnoszenia opłaty i odpowiednio 50, 40, 30, 20 i 10 w kolejnych latach. I tak właśnie będzie.

Uchwała radnych Leszna nie weszła jeszcze w życie. Zacznie obowiązywać dopiero 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, a to oznacza, że w jej sprawie wypowie się jeszcze wojewoda.               

Autor. lm

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-01-02 08:39:58
0 Koszyk