Koniec kadencji LRS

Dodano 2020-10-13 13:37:55 Leszczyńska Rada Seniorów została powołana decyzją Rady Miejskiej Leszna. Pierwsze posiedzenie odbyło się 24 października 2017 roku. Kilka dni temu - w składzie wybranym trzy lata temu - spotkała się po raz ostatni.

Radę tworzyło 11 członków: Bolesław Szudejko - przewodniczący, Maria Zielony - wiceprzewodnicząca, Krystyna Andrzejewska - sekretarz, Zenon Bojek, Jacek Hebisz, Bożena Kmietczyk, Mirosława Kurasiak-Firlej, Andrzej Maćkowiak, Teresa Rękosiewicz, Danuta Sołtysik i Barbara Szarszewska.

Rada była głosem doradczym i zajmowała się opiniowaniem inicjatyw adresowanych do seniorów. Podczas 3-letniej kadencji LRS odbyło się ponad 20 posiedzeń. Niestety w minionym półroczu pandemia uniemożliwiła spotkania. Pierwsze posiedzenie po dłuższej przerwie odbyło się 28 września tego roku.

Końca kadencji nie doczekała Mirosława Kurasiak-Firlej. - Była czuła na problemy mieszkańców, nie tylko seniorów - tak wspominał ją prezydent Łukasz Borowiak.

Ostatnie spotkanie LRS odbyło się w miniony piątek w Urzędzie Miasta. Prezydent podziękował członkom rady za ich społeczną działalność i pomysły. Wśród inicjatyw LRS wymienił zainicjowanie wydawania przez miasto kwartalnika dla seniorów „Otwarte Drzwi”. Członkowie rady odbywali Dyżury dla Seniorów. Strzałem w dziesiątkę prezydent określił imprezy pod hasłem „Wakacje Seniorów w Lesznie”.

- Decyzja Rady Miejskiej o powołaniu Leszczyńskiej Rady Seniorów była dobra - podkreślił prezydent.

- Każdy z nas w tej radzie był inny, a przez to nie było sztampy. Każdy z nas coś wniósł - mówił z kolei przewodniczący Bolesław Szudejko. - Potrafiliśmy razem współpracować, wzajemnie się szanując.

Podczas spotkania prezydent Borowiak i wiceprezydent Piotr Jóźwiak podziękowali wszystkim członkom LRS za współpracę. Były również podziękowania ze strony władz miasta, jak i rady, skierowane do Agnieszki Sochackiej, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta, która od początku współpracowała z LRS. 

          

Autor: jrs

Fot. J. Rutecka-Siadek

pOstatnie, uroczyste spotkanie Leszczyńskiej Rady Seniorów. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Łukasz Borowiak, wiceprezydent Piotr Jóźwiak i naczelnik Wydziału Organizacyjnego Agnieszka Sochacka.