Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 14 października 2020

Koniec kadencji LRS

Ustępująca Leszczyńska Rada Seniorów

Leszczyńska Rada Seniorów została powołana decyzją Rady Miejskiej Leszna. Pierwsze posiedzenie odbyło się 24 października 2017 roku. Kilka dni temu - w składzie wybranym trzy lata temu - spotkała się po raz ostatni.

Radę tworzyło 11 członków: Bolesław Szudejko - przewodniczący, Maria Zielony - wiceprzewodnicząca, Krystyna Andrzejewska - sekretarz, Zenon Bojek, Jacek Hebisz, Bożena Kmietczyk, Mirosława Kurasiak-Firlej, Andrzej Maćkowiak, Teresa Rękosiewicz, Danuta Sołtysik i Barbara Szarszewska.

Rada była głosem doradczym i zajmowała się opiniowaniem inicjatyw adresowanych do seniorów. Podczas 3-letniej kadencji LRS odbyło się ponad 20 posiedzeń. Niestety w minionym półroczu pandemia uniemożliwiła spotkania. Pierwsze posiedzenie po dłuższej przerwie odbyło się 28 września tego roku.

Końca kadencji nie doczekała Mirosława Kurasiak-Firlej. - Była czuła na problemy mieszkańców, nie tylko seniorów - tak wspominał ją prezydent Łukasz Borowiak.

Ostatnie spotkanie LRS odbyło się w miniony piątek w Urzędzie Miasta. Prezydent podziękował członkom rady za ich społeczną działalność i pomysły. Wśród inicjatyw LRS wymienił zainicjowanie wydawania przez miasto kwartalnika dla seniorów „Otwarte Drzwi”. Członkowie rady odbywali Dyżury dla Seniorów. Strzałem w dziesiątkę prezydent określił imprezy pod hasłem „Wakacje Seniorów w Lesznie”.

- Decyzja Rady Miejskiej o powołaniu Leszczyńskiej Rady Seniorów była dobra - podkreślił prezydent.

- Każdy z nas w tej radzie był inny, a przez to nie było sztampy. Każdy z nas coś wniósł - mówił z kolei przewodniczący Bolesław Szudejko. - Potrafiliśmy razem współpracować, wzajemnie się szanując.

Podczas spotkania prezydent Borowiak i wiceprezydent Piotr Jóźwiak podziękowali wszystkim członkom LRS za współpracę. Były również podziękowania ze strony władz miasta, jak i rady, skierowane do Agnieszki Sochackiej, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta, która od początku współpracowała z LRS. 

          

Autor: jrs

Fot. J. Rutecka-Siadek

pOstatnie, uroczyste spotkanie Leszczyńskiej Rady Seniorów. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Łukasz Borowiak, wiceprezydent Piotr Jóźwiak i naczelnik Wydziału Organizacyjnego Agnieszka Sochacka.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-10-14 08:14:11
0 Koszyk