Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 16 marca 2017

Konferencja naukowa w ZSR-B

Zdjęcie, Konferencja naukowa w ZSR-B

Dnia 14.03.2017r. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie odbyła się konferencja, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Leszna Pana Łukasza Borowiaka, w ramach Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015r, w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, pod nazwą: "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju".

Tematyka wykładów:

  • „Najważniejsze kierunki badań zmierzające do poprawy bezpieczeństwa białkowego kraju” -prof. dr hab. Wojciech Święcicki, IGR PAN /w zastępstwie dr Wojciech Mikulski/
  • „Opłacalność uprawy roślin strączkowych (łubiny, groch, soja) w aspekcie zastosowania nowych technologii ‘’-prof.  dr hab.  Jerzy Szukała, UP Poznań
  • „Możliwość zastosowania koncentratów wysokobiałkowych i mieszanek paszowych opartych na krajowych źródłach białka roślinnego w żywieniu trzody” - prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, dr Małgorzata Kasprowicz -Potocka, UP Poznań
  • „Rozwój produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik  bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce” -prof.  dr hab.  Michał Jerzak, dr Dorota Czerwińska-Kajzer- UP Poznań
  • „Wybrane aspekty rynku roślin strączkowych”- dr Wojciech Mikulski IGR PAN Poznań, UP Poznań

Ponadto   ofertę  odmian roślin strączkowych zaprezentowali:  dyr. Piotr Burczyk z Poznańskiej Hodowli Roślin oraz przedstawiciel firmy ,,Danko’’, Pan Grzegorz Magdziak

Jednym z głównych celów konferencji było zwrócenie uwagi na możliwość częściowego zastąpienia importu śruty sojowej pochodzącej z upraw GMO, krajową produkcją roślin wysokobiałkowych, takich jak :łubiny, groch ,bobik a nawet niemodyfikowana soja.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście z firm i instytucji związanych z rolnictwem, doradcy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z wicedyrektorem Panią Wiesławą Witaszak na czele, rolnicy oraz nauczyciele i uczniowie Technikum Rolniczego  naszej szkoły.

 Konferencję zorganizował Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie przy współpracy  z  Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

Opracowali: Franciszek Kaczmarek/Joanna Błaszyk-Kęsicka

Zdjęcia: Tadeusz Bartkowiak

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-03-16 14:44:12
0 Koszyk