Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 12 kwietnia 2021

Komisje przed XL Sesją

laptop

Informujemy o terminach posiedzeń komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna VIII kadencji przed XL Sesją

1. Komisja Rozwoju Infrastruktury (poniedziałek) 26.04.2021 godz. 10:00 Miejskiej

Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne.

2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (poniedziałek) 26.04.2021 godz. 12:00 Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne.

3. Komisja Rewizyjna (poniedziałek) 26.04.2021 godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne.

4. Komisja Spraw Społecznych (wtorek) 27.04.2021 godz. 10:00

Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne.

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (wtorek) 27.04.2021 godz. 12:00 Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne.

6. Komisja Budżetowo-Finansowa (wtorek) 27.04.2021 godz. 13:30

Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne. 

7. Komisja Rozwoju Infrastruktury (środa) 05.05.2021 godz. 10:00 Miejskiej

Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne.

8. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (środa) 05.05.2021 godz. 12:00 Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne.

9. Komisja Rewizyjna (środa) 05.05.2021 godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne.

10. Komisja Spraw Społecznych (czwartek) 06.05.2021 godz. 10:00

Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne.

11. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (czwartek) 06.05.2021 godz. 12:00 Tematem posiedzenia będzie:

 

12. Komisja Budżetowo-Finansowa (czwartek) 06.05.2021 godz. 13:30

Tematem posiedzenia będzie:

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 rok.

Sprawy różne.

 

W/w posiedzenia odbędą się w zdalnym trybie obradowania.

Linki do posiedzeń komisji zamieszczone zostaną w systemie e-Sesja w 1 punkcie porządku obrad każdego posiedzenia komisji.

 

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-04-12 14:48:53
0 Koszyk