Infrastruktura rowerowa w Lesznie

Dodano 2017-04-21 18:05:32 Na terenie miasta Leszna jest oznakowanych 47,9 km tras rowerowych. W tym roku Urząd Miasta Leszna planuje wybudować kolejnych blisko 2 km nowych traktów.

Na stan długości tras rowerowych składają się ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów, a także kontrapas i kontraruch oraz inne odcinki z zamontowanymi tabliczkami z adnotacją „Nie dotyczy rowerów”.

W 2015 roku dzięki poprawie komunikacji rowerowej na terenie miasta Leszna przybyło 3,48 km nowych tras w porównaniu do roku poprzedniego. Ważną datą jest dzień 8 października 2015r. – wówczas weszły w życie nowelizacje przepisów, które pozwoliły na lepszą organizację ruchu rowerowego, ułatwiające życie cyklistów. Tak zwaną „rowerową rewolucję”, czyli programu zwiększający trakty rowerowe bez budowy nowych ścieżek rowerowych rozpoczęto od Śródmieścia.

Rowerowe zmiany mogą funkcjonować w centrum Leszna, dzięki utworzeniu obszaru strefy zamieszkania. Wprowadzono kontraruch (blisko 0,5 km) umożliwiającą jazdę „pod prąd” na jednokierunkowych uliczkach, bez konieczności oznakowania na jezdni oraz zamontowano tabliczki „Nie dotyczy rowerów” w pozostałych przypadkach (blisko 1,6 km) pod znakami „zakaz ruchu”. W innych rejonach miasta został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Grunwaldzkiej (odcinek Rondo im. Danuty Siedzikówny ps. Inka – Al. Jana Pawła II) o długości 0,47 km. Natomiast w ramach przebudowy ulicy Adama Mickiewicza został wybudowany drugi odcinek ścieżki pieszo-rowerowej po stronie osiedla o długości 0,95 km.

W 2016 roku zrealizowano kolejne etapy tzw. „Rowerowej rewolucji” - powstała droga dla rowerów rozdzielona od ruchu pieszego na Pl. Jana Amosa Komeńskiego (215 m), wprowadzono nowy ciąg komunikacyjny dla rowerów na ulicy Szkolnej poprzez wprowadzenie kontrapasa i kontraruchu (280 m). Oprócz powyższego wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Wilkowickiej (330m, odc. ul. Spółdzielcza-przejazd kolejowy) oraz na ul. Energetyków (280m) i dobudowano trakt na ul. 1 Maja (90 m, odc. od ul. Henrykowskiej do marketu spożywczego). W ramach inwestycji przebudowy ulic Dekana i Kiepury wybudowano 915 m traktu.  Łącznie w 2016 roku rowerzyści wzbogacili się o 2,1 km nowych traktów.

Bieżący rok przyniesie budowę nowych ścieżek w ramach przebudowy lub budowy ulic. Potwierdzone lokalizacje to ulice 55 Pułku Piechoty, Strzelecka, Graniczna oraz Miernicza. Ich łączna długość wyniesie prawie 2 km.

Pozostałe zrealizowane zadania:

  • 2015r. – W Śródmieściu zamontowano stojaki rowerowe, przy których można pozostawić łącznie 103 rowery.
  • 2015r. – Dofinansowanie ze środków Miasta Leszna programu prewencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie „Leszczyński rower – bezpieczny rower”, czyli bezpłatnego znakowania rowerów na terenie Leszna i gmin powiatu leszczyńskiego w celu zmniejszenia ilości kradzieży rowerów (w ciągu pierwszego roku akcji oznakowano łącznie 1603 rowery).
  • 2016r. – Miasto Leszno otrzymało certyfikat „Leszno Przyjazna Rowerzystom” w kategorii gminy miejskie od 50 do 100 tysięcy mieszkańców, w ogólnopolskim konkursie zainicjowanym przez PTTK.
  • 2016r. – Na ulicy Adama Mickiewicza przystąpiono do estetyzacji miejsc przy ciepłociągu – powstały 3 odrębne lokalizacje tj. samoobsługowa stacja naprawy rowerów, siłownia zewnętrzna, miejsce odpoczynku.
  • 2016r. – Rozpoczęto inwentaryzację oznakowania szlaków rowerowych, zmodyfikowane odcinki otrzymają docelowo nowe oznakowanie drogowe. W obrębie administracyjnym miasta Leszna przebiega kilkanaście szlaków o łącznej ługości 56,31 km.
  • 2016r. – Opracowano Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Leszna.
  • 2016r. – Dokonano montażu w 12 lokalizacjach w różnych częściach miasta 49 stojaków rowerowych dających przy nich blisko 100 miejsc, Aktualnie w samym śródmieściu znajduje się przy stojakach 160 miejsc dla rowerów.
  • 2016r. – Urząd Miasta Leszna wydał broszurę edukacyjną „Rowerem po Lesznie” zawierającej wyjaśnienie do znaków drogowych skierowanych dla rowerzystów, a także mapką z zaznaczonymi trasami rowerowymi po centrum miasta oraz lokalizacją stojaków rowerowych.

W załącznikach przedstawiamy spis tras rowerowych na terenie miasta, długość tras w latach 2010-2016 oraz mapę z zaznaczonymi istniejącymi traktami (kolor niebieski) i ulicami będącymi w strefie zamieszkania (kolor pomarańczowy), które uzupełniają infrastrukturę rowerową.

Pliki do pobrania