Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 06 czerwca 2019

Dotacje na usunięcie azbestu oraz zakup i montaż systemu retencyjnego

Zdjęcie, Dotacje na usunięcie azbestu oraz zakup i montaż systemu retencyjnego

Informujemy, że do 30 czerwca trwa nabór wniosków na dotacje związane z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta. Niewykorzystana jest pula środków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz dotacje na zakup i montaż systemu retencyjnego lub retencyjno – rozsączającego.

Dotacje do 4 000 złotych w przypadku: 

  • usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów budowlanych zawierających azbest, przy czym maksymalny koszt usunięcia (demontaż, transport, unieszkodliwienie) 1Mg odpadów zawierających azbest nie może być większy niż 1600 zł, zaś w przypadku usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów (bez demontażu) łączny ich koszt nie może przekraczać kwoty 800 zł/Mg.

Dotacje do 2 000 złotych i 4 000 złotych w przypadku:

  •  zakupu i montażu systemu retencyjnego lub retencyjno – rozsączającego powodującego częściowe bądź całkowite odciążenie kanalizacji miejskiej od dopływu wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Wałowej 5,pokój nr 23-24.

Szczegółowe informacje, wniosek oraz niezbędne formularze będą zamieszczone na stronie internetowej www.leszno.pl (zakładka Dla Mieszkańca - Dział Ochrona Środowiska) lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska.

Wnioski będą rozpatrywane raz w roku. Wnioski na rok 2019 należy składać w dniach od 25 lutego 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel: 65 529 81 85.

 

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk