Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 30 grudnia 2021

Budżet Leszna na 2022 rok uchwalony

uczestnicy zdalnych obrad Sesji Rady Miasta Leszna

Budżet na rok 2022 był konstruowany w warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki w kraju, walka ze skutkami pandemii definiuje większość działań miasta. Na 2022 rok dochody określone zostały kwotą 442.758,074,68 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 465.187.217,68 zł.

"Jesteśmy świadomi oczekiwań Mieszkańców Leszna. Chcielibyśmy zadbać o rozwój każdej z dziedzin ich życia. W przyszłorocznym budżecie planujemy zatem zarówno wydatki na twarde, inwestycyjne zadania, jak i na edukację, ochronę zdrowia, projekty społeczne, kulturalne i sportowe. Nadal dążyć będziemy do budowania miasta wygodnego i przyjaznego, w którym przyjemnie jest mieszkać, pracować i rozwijać się. Chcemy też budować społeczeństwo obywatelskie, zaangażowane w sprawy miasta, które chętnie korzystać będzie z takich narzędzi, jak na przykład budżet obywatelski, aby realizować swoje pomysły i dostosowywać miejską tkankę do własnych potrzeb" - powiedział Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak

Zostawiamy za sobą trudny rok. To był czas pandemicznej niepewności i ciągłej konfrontacji z sytuacjami i problemami, z jakimi nigdy dotąd nie musieliśmy się mierzyć. Przyjęta w projekcie budżetu na 2022 rok kwota na wydatki bieżące zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami (również utrzymanie nowej infrastruktury) przez wszystkie jednostki miejskie. Zapewnia również kwoty na dotacje dla jednostek niepublicznych działających w tzw. trzecim sektorze. Planuje się także kontynuować programy dodatkowe, jak Leszczyńskie Becikowe czy Student Plus.

Jak co roku, ogromna część budżetu Miasta Leszna to środki na zadania oświatowe. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Nowa rzeczywistość zdalnego nauczania wymagała zapewnienia dodatkowego sprzętu komputerowego. Ponadto funkcjonowanie dzieci i młodzieży w pandemicznych warunkach, często na zdalnym nauczaniu, wygenerowało wiele dodatkowych, nowych potrzeb najmłodszych Mieszkańców naszego miasta. 

Przez cały 2021 rok, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach, zmagaliśmy się również ze wzrostem cen. Inflacja, czyli wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, była we wrześniu 2021 na poziomie 5,9 %. Przedsiębiorcy i samorządowcy obserwują brak stabilizacji gospodarczej obawiając się, że rosnące ceny materiałów budowlanych mogą być zagrożeniem do planowanych inwestycji. Obawy budzi także terminowe wykonanie zadań biorąc pod uwagę ich ogromną liczbę, przy jednoczesnej słabej dostępności wielu towarów.

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne. Przede wszystkim kontynuowane będą już rozpoczęte inwestycje wieloletnie z dofinansowaniem unijnym oraz dofinansowaniem krajowym. W roku 2022 skończymy przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna oraz  budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka. Ukończymy modernizację ul. Kilińskiego. Sfinalizowanie tych zadań pozwoli na przystąpienie do przebudowy ul. Święciechowskiej, bez doprowadzania do komunikacyjnego paraliżu tej części miasta.

W przyszłym roku zakończony zostanie projekt „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” dzięki któremu udało nam się zrewitalizować kilka leszczyńskich parków oraz stworzyć dwie zupełnie nowe, zielone przestrzenie w mieście. Każda z nich w innej części miasta i z inną funkcją. 

Na 2022 rok zaplanowano modernizację funkcjonujących w mieście parkomatów, które są już zużyte i nastręczają wielu problemów w obsłudze i serwisowaniu. Założono również modernizację pływalni Akwawit. Miasto dokłada starań, aby znaleźć wsparcie finansowe dla realizacji tej jakże potrzebnej i oczekiwanej społecznie inwestycji.

Budżet Miasta Leszna na rok 2022 jest konstruowany w sytuacji obarczonej dużą niepewnością związaną z brakiem stabilizacji gospodarczej w kraju i Europie. Od władz samorządowych i wszystkich pracowników Urzędu Miasta Leszna jego realizacja będzie wymagać żelaznej dyscypliny oraz pełnej współpracy - dodaje prezydent.

 

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-12-30 13:48:05
0 Koszyk