Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 18 maja 2017

50.000 zł od ministra

Zdjęcie, 50.000 zł od ministra

W dniu wczorajszym dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych oceniło pozytywnie wniosek o dotację złożony przez Miasto Leszno w konkursie „Dyplomacja publiczna 2017”, komponent III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017”.

Projekt pod pt. „Lokalnie na rzecz współpracy narodów”, który będzie realizowany od maja do października br., będzie dotyczył współpracy zagranicznej Miasta.

Od kilku lat obserwuje się bowiem spadek zainteresowania mieszkańców, organizacji i instytucji nawiązywaniem i pielęgnowaniem kontaktów zagranicznych z przedstawicielami dotychczasowych miast partnerskich Leszna, położonych w Niemczech, Holandii i Francji. Dlatego zachodzi potrzeba rozeznania pośród mieszkańców Leszna, za pośrednictwem reprezentujących ich organizacji pozarządowych, zapotrzebowania, kierunków i dziedzin współpracy zagranicznej.

Z tego powodu przeprowadzony zostanie cykl warsztatowo-szkoleniowy z udziałem niezależnych ekspertów, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele leszczyńskich NGO, aby wspólnie wypracować model przyszłej współpracy zagranicznej dla Miasta Leszna.

Jednocześnie z powodu zaobserwowanego nasycenia kontaktami zagranicznymi z Europą Zachodnią zasadne wydaje się skierowanie działań Miasta Leszna na kraje południowo-wschodnie, w szczególności te należące do Grupy Wyszehradzkiej.

Aby przygotować się do nawiązywania przyszłych kontaktów z gminami państw Grupy Wyszehradzkiej, zostaną przygotowane narzędzia promocyjne: czterojęzyczna broszura o Lesznie w języku polskim, czeskim, słowackim i węgierskim oraz podstrona miejskiej strony www.leszno.pl w pow. językach.

Dotacja zostanie przekazania Miastu po podpisaniu umowy – w ten sam sposób, w jaki Miasto udziela dotacji organizacjom pozarządowym.

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-05-18 08:28:56
0 Koszyk