Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 25 kwietnia 2017

470 lat Leszna

Zdjęcie, 470 lat Leszna

30 kwietnia 1547 roku Leszno stało się miastem. Za kilka dni mija więc 470 lat od tego ważnego wydarzenia. Świętowanie rocznicy rozpoczęło się we wtorek od wykładu w Miejskiej Bibliotece Publicznej, którego tematem była kultura czytania w dawnym Lesznie. Kolejne imprezy przed nami.

Przywilej lokacyjny nadał Lesznu król Zygmunt I Stary, z inicjatywy Rafała Leszczyńskiego, kasztelana przemęckiego i dziedzica dóbr leszczyńskich. To w uznaniu zasług i wielu lat wiernej służby, król pozwolił Leszczyńskiemu założyć w jego dziedzicznej wsi miasteczko o nazwie Leszno. Uroczystość nadania praw miejskich odbyła się na zamku we Wschowie, we wtorek po oktawie Bożego Ciała. Oryginał przywileju nie przetrwał do naszych czasów. Zachował się jednak jego tekst wpisany do akt grodzkich wschowskich. Cytujemy jego fragmenty:

„Na podstawie znajomości rzeczy i mocą naszej łaski wspomnianą wieś Leszno pozwalamy przekształcić w miasteczko i niniejszym ją na wieczność do tego stanu przenosimy (...)

Wyjmujemy także i na zawsze uwalniamy mieszkańców tegoż miasteczka Leszna spod całej jurysdykcji (sądownictwa) wszystkich wojewodów, kasztelanów, sędziów i podsędków, jacy są w naszym królestwie, i wszystkich innych tutejszych urzędników i oprawców, w taki sposób, że mieszczanie ci nie będą pozywani przed ich sądy w żadnych sprawach, i nie będą podlegali żadnym ich karom. Będą natomiast, zarówno w sprawach najważniejszych, jak i mniejszej wagi: kradzieży, podpalenia, przelania krwi, zabójstwa, okaleczenia (pozbawienia członków ciała), gwałtu, a także w sprawach jakichkolwiek nieprawidłowości i niemoralności, popełnionych na terenie i w granicach tegoż miasteczka, pozywani przez swojego wójta (...)

Ponadto chcąc, aby wspomniane miasteczko Leszno, uzyskując większe korzyści, dochodziło do lepszego stanu i rozwoju, pozwalamy w nim urządzić i niniejszym ustanawiamy i zatwierdzamy trzy targi w każdym roku (...), a także jeden targ w tygodniu, który ma się odbywać i powtarzać w każdy poniedziałek”.  

Z okazji urodzin miasta zapraszamy na dwa wydarzenia.

Do 29 kwietnia w Galerii w Ratuszu można oglądać projekcję multimedialną „Leszno - fotograficzne konteksty”, na której swoje zdjęcia prezentują: E. Baldys, A. Cieślik, M. Kałużny, A. Kulasik, B. Marciniak i S. Skrobała. Projekcja dostępna jest w środę i piątek w godz. 10-16, w czwartek 12-18, a w sobotę 10-14.

Z kolei w piątek, 28 kwietnia, o godz. 16 w Ratuszu otwarta zostanie wystawa „470. rocznica nadania Lesznu praw miejskich w Zbiorach Filatelistów Leszczyńskich”, a o godz. 18 w Galerii Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano koncert zespołu muzyki dawnej „Miraculis”. Wystąpią: Marta Czarkowska (sopran), Martyna Grabowska (fidel, skrzypce historyczne), Mateusz Maleszka (flety podłużne), Filip Zieliński (lutnia renesansowa).            

Autor:  Lm

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk