Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 14 czerwca 2018

Szkolenie Zmiany w podatku VAT

Miejscowość: Leszno
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34
Data rozpoczęcia: 2018-06-14 09:00
Data zakończenia: 2018-06-14 15:00
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

Zdjęcie,  Szkolenie Zmiany w podatku VAT

Program: 1) Mechanizm podzielonej płatności a) Główne założenia b) Mechanizm split paymant w innych państwach c) Skąd będą trafiały środki na rachunek VAT d) Podzielona płatność w jednostkach budżetowych e) Decyduje nabywca o podzielonej wpłacie f) Zasady tworzenia rachunku bankowego VAT g) Zasady gospodarowania środkami na Rachunku VAT h) Zwrot podatku należnego z rachunku VAT i) Zachęty podatkowe stosowania mechanizmu - niestosowanie solidarnej odpowiedzialności - brak sankcji w VAT - niestosowanie podwyższonych odsetek

2) Nowe zasady przywrócenia rejestracji w VAT
3) Dostępność wykazu zarejestrowanych podatników
4) Rejestr podatników wykreślonych z VAT
5) Nowa definicja zasiedlenia
6) Obniżenie wartości sankcji
7) Doprecyzowanie zasad wykreślania z ewidencji VAT
8) Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów administracyjnych w 2017 i 2018 r w podatku VAT:
a) samoistne powstanie obowiązku podatkowego - pusta faktura
b) pierwsze zasiedlenie po wyroku TSUE
c) zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
d)przejęcie zakładu pracy
e) VAT naliczony i faktura RR
f) VAT naliczony i wiarygodna faktura
g)faktura na odwrotne obciążenie zawierająca błędnie VAT
h)podstawa opodatkowania
i) niezgodny z prawem UE jest czasowe ograniczenie zwrotu podatku od wartości dodanej
j) ograniczenie zwrotu VAT podróżnym tylko gdy uzyskają próg zakupów niezgodne z prawem UE
k) świadczenie złożone opodatkowane jedną stawką
l) inne wybrane orzeczenia

9) Odpowiedzi na pytania

Więcej na stronie www.riph.pl

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-06-12 09:42:12
0 Koszyk