Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 21 lutego 2020

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zdjęcie, Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacja o zapisach do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art.130 ust.5 i art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. ) do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej przyjmowane będzie od 10 lutego do 06 marca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni. W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają druk zgłoszenia dziecka. Druk zgłoszenia będzie do pobrania bezpośrednio w sekretariacie szkoły bądź ze strony internetowej.

Więcej informacji w zakładce: Dla Mieszkańca/Edukacja

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 - dzieci zamieszkałych w obwodzie

Rekrutacja do klasy pierwszej szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 - dzieci spoza obwodu szkoły.

 

 

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-02-26 08:28:00
0 Koszyk