Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 25 lutego 2021

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Leszna (wideo)

Miejscowość: Leszno
Miejsce: online
Data rozpoczęcia: 2021-02-25 14:00
Data zakończenia: 2021-02-25 16:00

Zdjęcie, XXXVI Sesja Rady Miejskiej Leszna (wideo)

Informujemy, że XXXVI Sesja Rady Miejskiej Leszna odbędzie się 25 lutego 2021 roku o godz. 14.00 (czwartek) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę nr XXXII/424/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustaleni wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021 – DRUK Nr 473,
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021-DRUK Nr 474,
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039-DRUK Nr 475,
 4. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Leszna w roku 2021-DRUK Nr 476,
 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w Lesznie- DRUK Nr 477,
 6. przyjęcia Programu Pomocy „Złota Rączka”- DRUK Nr 478,
 7. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesznie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego -DRUK Nr 479,
 8. zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania”-DRUK Nr 480,
 9. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody - drzew uznanych za pomniki przyrody-DRUK Nr 481,
 10. zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody-DRUK Nr 482,
 11. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna -DRUK Nr 483,
 12. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne -DRUK Nr 484,
 13. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/342/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne- DRUK Nr 485,
 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na nieruchomość gruntową, położoną w Lesznie przy ul. Towarowej- DRUK Nr 486,
 15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na nieruchomość gruntową, położoną w Lesznie przy ul. Towarowej -DRUK Nr 487,
 16. przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku- DRUK Nr 488,
 17. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Leszna – DRUK Nr 489,
 18. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie – DRUK Nr 490.
 19. budowy toru motocrossowego w Lesznie- DRUK Nr 491.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.


Projekty uchwał znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna i w systemie e-Sesja.

Sesja rozpoczyna się o godz. 14. Obrady będą zdalne. Można je śledzić na stronie na YT https://youtu.be/htahhVXQizc 

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-02-26 10:39:14
0 Koszyk