Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 01 marca 2021

Wystawa „Zaplute karły reakcji”

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Urząd Miasta Leszna, Biblioteka Dworcowa
Data rozpoczęcia: 2021-03-01 12:00
Data zakończenia: 2021-03-31 12:00
Organizator: MBP Leszno

Zdjęcie, Wystawa „Zaplute karły reakcji”

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zapraszają na wystawę „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956”. Jest to kopia wystawy przygotowanej przez lubelski oddział IPN.

Wystawę można oglądać od 1 marca 2021 r. Jej pierwsza część znajduje się w holu Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, druga w Bibliotece Dworcowej.

Celem wystawy jest wyeksponowanie najważniejszych zjawisk determinujących charakter polskiej konspiracji niepodległościowej z lat 1944–1956. Autorzy mają jednak świadomość, iż nie przedstawia ona wszystkich aspektów dziejów podziemia. Zadaniem prezentowanych fotografii jest ukazanie w symboliczny sposób tego, co stanowiło istotę Polski podziemnej, ich uzupełnieniem jest komentarz zawarty w nadtytule chronologicznie ułożonych plansz. Użyte w tytule sformułowanie „zaplute karły reakcji” to pogardliwe określenie ludzi podziemia upowszechniane przez propagandę władzy komunistycznej, która dążyła nie tylko do unicestwienia konspiratorów, lecz także do zohydzenia ich pamięci. Zderzenie tego propagandowego, powszechnie znanego hasła z prezentowanym materiałem ma dodatkowo podkreślać dramat ludzi, którzy podjęli decyzję dalszej walki podziemnej. Fotografie i materiały wykorzystane do wystawy pochodzą głównie ze zbioru zgromadzonego na potrzeby wydawnictwa Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956.

Wystawę można oglądać do 31 marca 2021 r.

0 Koszyk