Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 24 lutego 2017

Wystawa "Święci patroni"

Miejsce: Główny budynek Muzeum, pl. Metziga 17
Data rozpoczęcia: 2017-02-24 09:00
Data zakończenia: 2017-04-02 18:00
Organizator: Muzeum Okręgowe w Lesznie

Zdjęcie, Wystawa

Święci patroni Wystawa czynna od 24 lutego do 2 kwietnia 2017 roku w głównym budynku Muzeum, pl. Metziga 17.

Spotykamy ich w kościołach, w kapliczkach przydrożnych, mamy ich często w domu. Stanowią stały element polskiego krajobrazu. Stawiano ich w miejscach szczególnie ważnych dla miejscowej społeczności – przy kościele, w centrum i krańcach wsi, na rozstajach dróg. Często w miejscu uważanym za niezwykłe lub niebezpieczne. Upamiętniają zdarzenia radosne i smutne, ludzkie nadzieje, niedole i prośby. Nie zawsze można odczytać, kogo gości przydrożna kapliczka czy ściana kościoła; postać jest podobna do postaci, twarz do twarzy. Często jedyną informacją jest atrybut, element związany z życiem lub działalnością przedstawionej osoby.

Przy prezentowaniu poszczególnych postaci, w opisie na pierwszym miejscu podana jest osoba i data uroczystości obchodzonej ku jej czci. Następnie kolejno: patronat, żywot świętego, ikonografia, wybrane polskie zwyczaje i przysłowia. Wystawa jest próbą ukazania i opisu tych świętych, którzy w pobożności ludowej patronują rolnictwu i uprawie ziemi.

Obrazy i rzeźby zgromadzone na wystawie pochodzą głównie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie, uzupełnione obiektami z Muzeum w Gostyniu oraz leszczyńskiego Antykwariatu i Galerii 1001 Drobiazgów Janusza Skrzypczaka.

Teksty opisowe poszczególnych świętych przygotowano na podstawie katalogu wystawy czasowej „Święci patroni w życiu wsi polskiej” wydanego przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie w 2016 r.
Kurator wystawy Bogdan Błaszkiewicz.

Obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

Serdecznie zapraszamy.

0 Koszyk