Wypełnij ankietę i miej wpływ na strategię rozwoju Leszna

Dodano 2022-12-05 08:09:58 Przedstawiamy projekt Strategii Rozwoju Miasta Leszna na lata 2023-2033. Wskazuje on cele strategiczne i kierunki rozwoju, w jakich powinno zmierzać miasto, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. Mamy nadzieję, że projekt nowej Strategii będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego miasta, oraz zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia.

Cały proces tworzenia dokumentu realizowany był z udziałem mieszkańców i grup społecznych m.in. przedsiębiorcami, młodzieżą, ludźmi zajmującymi się szeroko pojętą kulturą, edukacją oraz radnymi i pracownikami urzędów. Szeroki proces partycypacji społecznej i wspólna praca pozwoliła na przygotowanie najważniejszych założeń projektu dokumentu, który jest przedmiotem konsultacji.

Zaczynamy konsultacje dokumentu od zbierania uwag w formie ankiety elektronicznej zamieszczonej na portalu leszno.konsultacjejst.pl oraz dostępnej w wersji papierowej w punkcie konsultacyjnym.

Ankieta pozwoli na wyrażenie opinii, uwag do poszczególnych części dokumentu. Szczególnie zależy nam na ocenie zaproponowanych w dokumencie kierunków rozwoju.

Opinie prosimy przedkładać do dnia 04 lutego 2023r. poprzez:

  • wypełnienie online ankiety konsultacyjnej zamieszczonej na portalu https://leszno.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne 
  • wypełnienie formularza na miejscu w punkcie konsultacyjnym: Stacja Biznes, Plac Metziga 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 15:30.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Nadal możesz mieć wpływ na końcowy kształt Strategii, a tym samym na cały proces rozwoju Leszna.

Projekt Strategii Rozwoju Leszna na lata 2023-2033 znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania