Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 30 września 2019

Warsztaty z historii sztuki w Galerii MBWA

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
Data rozpoczęcia: 2019-09-30 8:00
Data zakończenia: 2020-01-03 16:00
Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

Zdjęcie, Warsztaty z historii sztuki w Galerii MBWA

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie ogłasza nabór na Warsztaty z historii sztuki dla młodzieży i dorosłych. „OD WENUS Z MILO DO WSPÓŁCZESNEJ OLIMPII”

Prowadzenie: Aleksandra Pruska – historyk sztuki
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
od stycznia do kwietnia 2020 r.
odpłatność: 40 zł – 10 spotkań
wystawiamy certyfikaty
zapewniamy materiały
obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona
nabór do 3 stycznia 2019 r.
65 5205427, 512 227 209
sekretariat@mbwa.leszno.pl

Warsztaty prowadzone będą cyklicznie, w ramach dopełnienia teoretycznego zajęć z rysunku i malarstwa, organizowanych przez MBWA w Lesznie, ale nie tylko.
Adresowane są do osób zainteresowanych historią sztuki, młodzieży planującej zdawanie matury z tego przedmiotu, udział w olimpiadzie lub zdawanie innych egzaminów, np. na uczelniach artystycznych).
W syntetyczny sposób osoba prowadząca zaprezentuje zagadnienia dotyczące poszczególnych epok w sztuce. Duży nacisk zostanie położony na najnowsze dokonania w sztukach plastycznych, ponieważ nigdy dotąd historia wszystkich dyscyplin sztuki nie odnotowała takiej różnorodności stylów, kierunków, nurtów rozwojowych i technik twórczych, jak w wyjątkowo niejednolitych i interesujących wiekach XX i XXI. Całość uzupełni bogaty materiał ilustracyjny.
Proponowane warsztaty z historii sztuki będą miały charakter ćwiczeń połączonych z prezentacją danej epoki. W trakcie zajęć, poza samym przekazaniem wiedzy teoretycznej, uczestnicy będą rozwiązywali zadania formułowane na podstawie testów z egzaminów maturalnych, dyskutowali, interpretowali dzieła sztuki.
Problematyka zajęć będzie obejmowała chronologiczne przedstawienie zagadnień, ugruntowując wiedzę z zakresu nurtów, stylów i kierunków od starożytności przez średniowiecze, nowożytność po współczesność.
Omawiane tematy dotyczące zagadnień ze sztuki nowoczesnej i współczesnej, nierzadko zaskoczą i wzbudzą kontrowersje, ale także uświadomią uczestników warsztatów jak ewoluowały sztuki plastyczne i do jakich nowatorskich rozwiązań formalnych doszli artyści współcześni.

Efektem uczestnictwa w warsztatach będzie:
- znajomość najważniejszych kierunków sztuki, ich charakterystyki oraz wiodących przedstawicieli, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki XX i XXI wieku,
- znajomość podstawowych pojęć, stanowisk, wartościowań i kategorii interpretacyjnych w teorii sztuki danego okresu,
- umiejętność rozpoznawania najważniejszych dzieł sztuki; określanie stylu i cech formalnych dzieła,
- rozpoznawanie technik plastycznych,
- umiejętność samodzielnej interpretacji dzieła, opisu dzieł malarskich, rzeźby, grafiki, sztuki użytkowej i architektury wraz z ich autorami, datą i miejscem powstania – pomocna przy rozwiązywaniu arkuszy maturalnych,
- umiejętność formułowania i uzasadniania własnego stanowiska w dyskusji dotyczącej sztuki od starożytności po współczesność.

0 Koszyk