Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 02 września 2020

Warsztaty "Szkoła dla Rodziców, czyli wychowanie bez porażek"

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Słowiańska 59 b
Data rozpoczęcia: 2020-09-02 16:30
Data zakończenia: 2020-11-04 19:00
Organizator: Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny TKOPD w Lesznie

Zdjęcie, Warsztaty

Zapraszamy rodziców na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych pod nazwą „Szkoła dla Rodziców, czyli wychowanie bez porażek”

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Tematy zajęć obejmuje naukę:
• rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć własnych i dziecka,
• aktywnego, wspierającego słuchania,
• motywowania dziecka do współdziałania,
• wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
• modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
• uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu, przedszkolu i w szkole
• wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
• budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka,
• konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań – 1 raz w tygodniu;

Termin pierwszego spotkania: 2 września 2020r. (środa), godz. 16.30 – 19.00;
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b;
Osoba prowadząca: Anna Juchocka – psycholog
Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie lub telefonicznie pod nr (65) 529 98 65/66
Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

Warsztaty współfinansowane przez Miasto Leszno.


Serdecznie zapraszamy!0 Koszyk