Tu dobrze się żyje

Dodano 2022-12-06 12:32:42 „Gmina dobra do życia” to kolejny ranking, z którego wynika, że Leszno to miasto przyjazne i dopasowane do potrzeb mieszkańców.

W metodologii rankingu założono możliwie kompleksowe podejście do kwestii jakości życia, obejmujące wszystkie najważniejsze jego sfery: zamieszkanie, pracę oraz spędzanie pozostałego czasu przeznaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdrowotną, edukację, rozrywkę, kontakty towarzyskie, itd. Elementem integrującym wymienione kategorie są sposoby, możliwości i warunki komunikacji, czyli transport i łączność.

Wyniki rankingu prezentowane są w pięciu kategoriach i w układzie wojewódzkim, z uwzględnieniem wszystkich 2477 gmin w Polsce.

Leszno na tle samorządów województwa wielkopolskiego uplasowało się na 15 pozycji rankingu, natomiast w kategorii miast na prawach powiatu na 24 miejscu, ze wskaźnikiem jakości życia na poziomie 60,29. Bardzo dobrze wypadamy też jako region, stwarzając obszar atrakcyjny, dostępny, z potencjałem do dalszego rozwoju.

Ranking został opracowany na zlecenie serwisu Samorządowego PAP i jest dostępny na stronie https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina-dobra-do-zycia/wyniki