Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 15 lutego 2018

Trening budowania poczucia własnej wartości - szkolenie bezpłatne

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Śniadeckich 5
Data rozpoczęcia: 2018-02-15 09:00
Data zakończenia: 2018-02-15 14:00
Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - Oddział Zamiejscowy w Lesznie

Zdjęcie, Trening budowania poczucia własnej wartości - szkolenie bezpłatne

Szkolenie adresowane jest dla osób pełnoletnich, które w trakcie szkolenia dokonają diagnozy osobistego poczucia własnej wartości.

 Wskazane zostaną źródła kształtowania się poczucia własnej wartości oraz metody pracy nad sobą służące wzmacnianiu samooceny. Podczas warsztatu uczestnicy oraz będą mieli możliwość zatrzymania się i zrobienia bilansu własnego życia, które na pewno nie jest jednobarwne, ale mieni się różnymi odcieniami barw. W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby nie będące zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Do udziału w zajęciach można zgłaszać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.piotrowska@wup.poznan.pl

0 Koszyk