Stypendia po raz piąty

Dodano 2022-12-01 12:07:11 Po raz piaty władze Miasta Leszna przyznały stypendia w ramach programu „Student Plus”. Tym razem finansową pomoc otrzyma 7 osób.

Stypendia w ramach "Student Plus" przyznawane są uzdolnionym studentom na pokrycie kosztów związanych z edukacją. Oprócz dobrych wyników w nauce, muszę się oni wykazać także zaangażowaniem społecznym lub kulturalnym lub sportowym, czy innymi wyjątkowymi osiągnięciami. A co najważniejsze, po zakończeniu studiów muszą wrócić do rodzinnego miasta i tu pracować co najmniej przez taki okres czasu, przez jaki pobierali stypendium.

W tym roku o leszczyńskie stypendium ubiegało się 9 osób. Komisja zdecydowała o jego przyznaniu 7 z nich. 3 studentów tegorocznej edycji kolejny raz ubiegało się o stypendia i kolejny raz je otrzymali. Wyróżnieni uczą się na takich kierunkach jak medycyna, budownictwo, psychologia kliniczna, informatyka czy nauczanie biologii i przyrody. W okresie od 1 października 2022 do 30 czerwca 2023 otrzymywać będą wsparcie w wysokości 1000 zł miesięcznie.