Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 17 kwietnia 2018

Poznaj możliwości programów: Word, PowerPoint, Excel – szkolenie bezpłatne

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Śniadeckich 5
Data rozpoczęcia: 2018-04-17 09:00
Data zakończenia: 2018-04-19 13:00
Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - Oddział Zamiejscowy w Lesznie

Zdjęcie, Poznaj możliwości programów: Word, PowerPoint, Excel – szkolenie bezpłatne

Szkolenie adresowane jest do osób pełnoletnich, chcących nabyć umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft Office.

Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów tekstowych Word, przygotowaniem prezentacji multimedialnych PowerPoint i korzystaniem z arkusza kalkulacyjnego - Excel. W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby nie będące zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Do udziału w zajęciach można zgłaszać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.piotrowska@wup.poznan.pl lub m.linke@wup.poznan.pl

0 Koszyk