Graficzny nagłówek podstrony
Utrudnienia w ruchu 14 lipca 2021

Modernizacje sygnalizacji świetlnych

sygnalizacja świetlna

W ramach zadania - przebudowa drogi krajowej nr 12 w Lesznie, zaplanowano modernizacje sygnalizacji świetlnych w Al. Jana Pawła II i wybudowanie nowej na skrzyżowaniu ul. Szybowników z ul. Przejezdną.

Roboty związane z przebudową sygnalizacji świetlnej rozpoczną się w dniu 15 lipca ( czwartek) na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Grunwaldzką. W tym terminie nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym poprzez zamienne wyłączanie poszczególnych relacji na skrzyżowaniu.

Kolejno przebudowane zostaną sygnalizacje na skrzyżowaniach:

- Al. Jana Pawła II z al. Z. Krasińskiego i ul. C.K. Norwida

- przejście dla pieszych w Al. Jana Pawła II przy ul. Leszczyńskich

- Al. Jana Pawła II z ul. J.H. Dąbrowskiego i ul. Ks. T. Korcza

- Al. Jana Pawła II z ul. Grunwaldzką.

Całość prac potrwa przez ok. 6 tygodni.

Wykonawca (firma STRABAG Sp. z o.o.) opracował dokumentację na podstawie wykonanych pomiarów ruchu. W  ramach robót zdemontowane zostaną latarnie sygnałów ulicznych, wykonany zostanie montaż nowej kanalizacji kablowej i uziemień oraz montaż konstrukcji wsporczych sygnalizacji i jej elementów. Ułożone zostaną kable sterownicze dla sygnalizatorów, detektorów i kabli teletechnicznych. Zostanie przeprojektowany sterownik ruchu.

Zadanie realizowane jest w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, priorytet: IV „Infrastruktura drogowa dla miast”, działanie: 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-07-16 08:45:18
0 Koszyk